ebook Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Zbigniew Góral,Krzysztof Stefański,Anna Piszczek

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

\n\nKsiążka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy - rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfituje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy przeanalizowali poglądy przedstawiane w literaturze przedmiotu oraz ponad 300 orzeczeń, co umożliwiło im szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z bezzwłocznym rozwiązaniem umowy o pracę.\n \n W publikacji przedstawiono gruntowną analizę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia: dokonanego przez pracodawcę z winy pracownika (art. 52 k.p.), dokonanego przez pracodawcę bez winy pracownika (art. 53 k.p.), dokonanego przez pracownika (art. 55 k.p.) oraz omówienie roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem tej umowy. \n\n\n\n Opracowanie zawiera \n\nwzory najczęściej stosowanych pism dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia . \n\n\n\nAdresaci: Praca jest przeznaczona dla prawników-praktyków: adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Będzie również przydatna dla pracowników działów kadr, inspektorów pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje także pracowników naukowych wydziałów prawa i administracji. Praktyczne informacje zawarte w książce mogą okazać się szczególnie ważne dla pracodawców, którzy rozważają zakończenie z pracownikiem umowy o pracę, dają też pracownikom możliwość podjęcia skutecznej obrony.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj