ebook Zarys teorii konfliktu w prawie karnym [PRZEDSPRZEDAŻ] - Paweł Wiliński

Zarys teorii konfliktu w prawie karnym [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja przedstawia analizę prawa karnego jako narzędzia, które powinno służyć społeczeństwu do efektywnego rozstrzygania konfliktów wywołanych popełnionym przestępstwem. Autor szczegółowo omawia: podstawowe założenia teorii konfliktu w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego materialnego i procesowego; znaczenie procesowej drogi dochodzenia do rozstrzygnięcia konfliktu, która realizując nakazy rzetelnego procesu, ma zapewniać ochronę sprzecznych interesów uczestników konfliktu; cel prawa karnego – przywrócenie stanu równowagi społecznej, zapewnienie wszystkim tego, co sprawiedliwe i słuszne; zasadę, zgodnie z którą kara i rekompensata muszą być adekwatne do winy i krzywdy. Adresaci:Autor zwraca uwagę nie tylko na instrumentalny charakter prawa jako narzędzia społecznego, lecz także na znaczenie kultury społecznej i kultury prawnej dla efektywności systemu prawnego. Opracowanie zawiera też odniesienia do reform prawa karnego z lat 2015–2020, a także propozycje zmian obowiązujących regulacji.