ebook Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa - Andrzej Jaki

Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

W książce w zarysie przedstawiono zagadnienia związane z wyceną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem warstwy teoretyczno-metodycznej podjętej problematyki. Ukazano uregulowania formalnoprawne dotyczące wyceny przedsiębiorstw oraz przesłanki i procedury wyceny, a także omówiono stosowane w praktyce metody wyceny przedsiębiorstwa. Z uwagi na szybki rozwój koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (value based management) oraz na przeobrażania, jakim w związku z tym podlegają systemy oceny efektywności przedsiębiorstw, w publikacji scharakteryzowano także istotę, narzędzia oraz znaczenie pomiaru i oceny procesów kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Szczegółowo przedstawiono następujące zagadnienia: specyfika wyceny przedsiębiorstwa jako dobra gospodarczego uwarunkowania prowadzenia wyceny przedsiębiorstw charakterystyka majątkowych, dochodowych i mieszanych metod wyceny przesłanki i wyznaczniki kształtowania wartości przedsiębiorstw. Adresaci: Publikacja zainteresuje przede wszystkim studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, wycena przedsiębiorstw jest już bowiem od dłuższego czasu tematem wykładów, ćwiczeń i seminariów. Zakres przedmiotowy niniejszej książki jest dostosowany do obowiązującego programu nauczania dla polskich uczelniach ekonomicznych. Tytuł poprzedniego wydania: Wycena przedsiębiorstwa Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->