ebook Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych - Anna Kwiotkowska

Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych

Książka jest pionierską w Polsce pracą, wykorzystującą podejście konfiguracyjne do badania akademickich przedsiębiorstw odpryskowych w powiązaniu z efektywnością ich funkcjonowania.

Na podstawie szeroko zakrojonej krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu dokonano udanej konceptualizacji i operacjonalizacji wiodących konstruktów tworzących konfiguracje organizacyjne przedsiębiorstw typu spin-off.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj