ebook Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz - Kamil Zeidler,Urszula Nalaskowska,Jacek Lipski

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz

Komentarz omawia zasady funkcjonowania i organizacji BOR. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: katalog podmiotów objętych ochroną BOR, formy działania i zakres uprawnień BOR, obowiązki, praw i wymogów stawianych funkcjonariuszom Biura. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla funkcjonariuszy BOR i podmiotów współpracujących z Biurem.