ebook Wymowa prawnicza - Gustaw Holoubek,Jerzy Stuhr,Krzysztof Piesiewicz,Jerzy Bralczyk,Kamil Zeidler,Jerzy Zajadło,Czesław Jaworski,Zdzisław Krzemiński,Grażyna Matyszkiewicz,Jerzy Naumann,Marcin Radwan-Röhrenschef,Andrzej Rościszewski,Andrzej Tomaszek,Jacek Wasilewski,Edward Wende,Tadeusz de Virion,Zbigniew Zapasiewicz,Jacek Dubois,Adam Zienkiewicz

Wymowa prawnicza

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Wyróznia ja wysoki poziom opracowania merytorycznego i redakcyjnego oraz aktualny stan prawny.


Czwarte wydanie „Wymowy prawniczej” zawiera dziewiętnaście wykładów wygłoszonych w ramach zorganizowanych m.in. przez Wydawnictwo C.H.Beck szesnastu edycji Seminarium Wymowy Prawniczej prowadzonego przez wybitnych adwokatów, aktorów i specjalistów. Skrypt ma za zadanie poszerzyć wiedzę studentów i aplikantów o elementy erystyki i sztuki oratorskiej. Całość dopełnia wybór dziewięciu słynnych mów końcowych wygłoszonych m.in. przez: Sokratesa, Cycerona, Henryka Krajewskiego, Emila Zole, Ludwika Domańskiego czy Stanisława Szurleja.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj