ebook Umowa najmu lokalu handlowego - Agnieszka Nowacka,Michał Boryczka,Maciej Boryczko,Piotr Tracz,Erazm Dutkiewicz,Iwona Gielo-Benza,Dominika Ramirez,Dominika Ramirez – Wołkiewicz

Umowa najmu lokalu handlowego

mec. Maciej Boryczko przedstawia najnowszy projekt zespołu prawników Kancelarii Gessel - publikację "Umowa najmu lokalu handlowego": Publikacja zawiera przykład umowy najmu lokalu usługowego wraz z uzupełnieniem w postaci alternatywnych postanowień umożliwiających szczegółowe jej przygotowanie. Obejmuje również komentarz autorski do proponowanych klauzul, m.in. takich jak: • kary umowne, • waloryzacja czynszu, • wady lokalu, • możliwość rozwiązania umowy. Autorzy opisują również zagadnienia związane z zawarciem umowy dotyczącej lokalu w budynku, który ma dopiero zostać wybudowany. W książce zaprezentowano rozstrzygnięcia zarówno z punktu widzenia wynajmującego, jak i najemcy. Ponadto, w publikacji omówiono kluczowe aspekty podatkowe (m.in. opodatkowanie czynszu i opłat eksploatacyjnych). Opracowanie przeznaczone jest dla prawników obsługujących podmioty gospodarcze. Zainteresuje również przedsiębiorców, menadżerów i zarządy spółek.