ebook Prawo przedsiębiorców. Komentarz - Artur Kruszewski,Michał Boryczka,Karolina Krzal,Bernadeta Kasztelan-Świetlik,Marek Korzeniewski,Adam Kraszewski,Aldona Pietrzak,Michał Stępniak,Magdalena Szeplik,Piotr Tracz

Prawo przedsiębiorców. Komentarz

Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy w kontakcie z organami państwa. Autorzy wskazują, jak dokładnie zmieniła się sytuacja prawna przedsiębiorców pod reżimem nowej ustawy. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia takie jak: prawa i obowiązki, które zostały nałożone na przedsiębiorcę w kontakcie z organami państwa, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, tzw. ulga na start, wydanie interpretacji indywidualnej, zasady prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej, odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa, ograniczenia kontroli działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza problemy związane z: wszczęciem kontroli, upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli i czasem jej trwania, sprzeciwem przedsiębiorcy oraz nakazem wstrzymania wykonywania działalności gospodarczej). Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych. Zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców i studentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj