ebook Szacowanie nieruchomości [PRZEDSPRZEDAŻ] - Marek Ślusarczyk,Anna Barańska,Jerzy Dydenko,Tomasz Telega,Katarzyna Nowak,Paweł Dąbek,Krzysztof Czerkas,Dorota Dąbek,Małgorzata Borowska,Zbigniew Makieła,Małgorzata Bałko,Anna Beer-Zwolińska,Dariusz Fatuła,Jerzy Filipiak,Karol Noga,Janusz Schilbach,Elżbieta Szczawińska,Anna Tarczyńska-Gałaś,Małgorzata Uhruska,Krzysztof Urbańczyk,Jolanta Wojtowicz-Żygadło,Maria Zawadzka,Robert Zygmunt

Szacowanie nieruchomości [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki gospodarki nieruchomościami dotyczącym w szczególności kwestii wyceny nieruchomości. W książce uwzględniono aktualny stan przepisów prawnych i wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień szczegółowych. Ponadto publikacja podejmuje materie z zakresu: ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu bankowości, inwestycji w nieruchomości i rachunkowości, geodezji, planowania przestrzennego, budownictwa, rolnictwa i leśnictwa, statystyki i jej wykorzystania w analizach rynku nieruchomości, rzeczoznawstwa majątkowego, teorii wycen nieruchomości i jej praktycznego wykorzystania. W obecnym wydaniu, przy omawianiu problematyki wycen, poszerzono prezentację możliwości wykorzystania elementów statystyki matematycznej do analizy rynku nieruchomości. Adresaci: Publikacja stanowi kompendium wiedzy potrzebnej wszystkim osobom, które zawodowo związane są z nieruchomościami i ich obsługą, a więc: rzeczoznawców majątkowych oraz osób, które przygotowują się do egzaminu państwowego otwierającego drogę do zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pracowników banków oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, zainteresuje także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj