ebook Rozdział 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST - Hanna Kociemska

Rozdział 2. Usługa bancassurance jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów finansowych JST

Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj