ebook Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym - Hanna Kociemska

Rozdział 1. Samorząd terytorialny uczestnikiem na rynku finansowym

Książka prezentuje obszerne i kompleksowe omówienie usług bancassurance adresowanych do samorządu terytorialnego i świadczącej ją organizacji bancassurance. Należy podkreślić unikalność rozważań na temat możliwości wykorzystania tej usługi w polskim samorządzie terytorialnym; monografia ta jest jednym z pierwszych tak kompleksowych opracowań na temat bancassurance w sektorze samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj