ebook Przewinienia nauczycieli i zasady ponoszenia odpowiedzialności - kompendium wiedzy - Anna Trochimiuk

Przewinienia nauczycieli i zasady ponoszenia odpowiedzialności - kompendium wiedzy

W przypadku drobnych uchybień, niepodlegających żadnej z odpowiedzialności, dyrektor ma istotne narzędzie w postaci możliwości dokonania oceny pracy nauczyciela, która gdy jest negatywna – pozbawi nauczyciela pracy. Sprawdź, jak prawidłowo korzystać z narzędzi dyscyplinujących pracę nauczycieli!

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj