ebook Mikołajek i inne chłopaki Jeana-Jacquesa Sempégo i René Goscinnego. Streszczenie. Analiza. Interpretacja - Marta Zawłocka

Mikołajek i inne chłopaki Jeana-Jacquesa Sempégo i René Goscinnego. Streszczenie. Analiza. Interpretacja

Szczegółowe i przystępnie napisane streszczenie wraz z omówieniem problematyki zgodnie z aktualnym programem nauczania. Opracowanie zawiera również m.in.: plan wydarzeń, charakterystykę bohaterów (Mikołajka, Alcesta, Rufusa, Ananiasza, Gotfryda, Maksencjusza, Joachima, Euzebiusza i innych), przykładowe wypracowania (Mój dzień z Mikołajkiem i jego kolegami, Jak Mikołajek i jego koledzy spędzają wolny czas?), istotne cytaty, ciekawe i różnorodne zadania sprawdzające – rebusy, wykreślanki, krzyżówki i testy do uzupełniania. Pomoc w przygotowaniu do lekcji i sprawdzianów. Treść opracowania konsultowana z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Dodaj komentarz


To również jedna z książek mojego dzieciństwa wraz z kolegami i koleżankami zaczytywaliśmy się w przygodach Mikołajka. Czytało się je dość łatwo i przyjemnie i w sumie napisane zostały bardzo ciekawym językiem. Dostrzec to można między innymi oglądając film o Mikołajku, który powstał stosunkowo niedawno. Ja nadal jednak nie rozumiem idei tworzenia opracowań do tego typu książek. W końcu chyba nikt nie zaprzeczy, że była to lektura łatwa i przyjemna.

Tralalalalalala - 25 czerwca 2013 01:58

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj