ebook Prawo zagospodarowania przestrzeni - Zbigniew Leoński,Marek Szewczyk,Maciej Kruś

Prawo zagospodarowania przestrzeni

Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, czyli:
  • planowania przestrzennego,
  • prawa budowlanego,
  • publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.
  • Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sadów administracyjnych, Sadu Najwyższego i Trybunalu Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.

    Adresaci:
    Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników - sędziów sadów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie tez przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj