ebook Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności - Krzysztof Rutkowski,Jowita Pustuł,Jerzy Martini,Roman Namysłowski,Bogumił Brzeziński,Piotr Pietrasz,Małgorzata Militz,Dagmara Dominik-Ogińska,Hanna Filipczyk,Adam Bartosiewicz,Wojciech Morawski,Adam Zalasiński,Tomasz Michalik,Dominik Mączyński,Agnieszka Tałasiewicz,Magdalena Chmielewska-Cholewa,Izabela Andrzejewska-Czernek,Krzysztof Lasiński-Sulecki,Agnieszka Olesińska,Tomasz Leszczewski,Roman Wiatrowski,Zbigniew Liptak,Małgorzata Sęk,Marta Ignasiak,Jan Czerwiński,Tomasz Wagner,Lesław Mazur,Artur Nowak,Ewa Michna,Adam Bącal,Michał Goj

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

"Ogromną zaletą recenzowanej pracy jest to, iż jej Autorzy nie tylko wskazali i uzasadnili jakie i dlaczego konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego są niezgodne z prawem unijnym, ale zaproponowali także określone procedury naprawcze. Praca ta winna być przedmiotem uważnej lektury nie tylko osób zajmujących się tworzeniem prawa w Polsce, ale i szerokiego grona podmiotów stosujących prawo podatkowe (...). Dotychczas na polskim rynku wydawniczym brakowało tak szerokiego, kompleksowego i stojącego na tak bardzo wysokim poziomie merytorycznym opracowania. Recenzowana praca napisana została przez najwybitniejszych polskich znawców polskiego i unijnego prawa podatkowego (sędziów NSA i WSA, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników naukowych) znanych czytelnikom już ze swych znakomitych publikacji". Prof. dr hab. Jerzy Małecki, sędzia NSA - senior "Podstawowym zadaniem autorów książki było przedstawienie w sposób syntetyczny procesów dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego, jakie miały miejsce w pierwszym dziesięcioleciu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej (...).Analiza aktualnego stanu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego z natury rzeczy koncentrować musi się na obrazie odwróconym (negatywowym); poszukiwania autorów idą więc w kierunku identyfikacji i diagnozowania tych elementów polskiego prawa podatkowego, które w świetle dostępnej wiedzy nie są zgodne z prawem unijnym". Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego W publikacji omówiono zagadnienia z zakresu: VAT, akcyzy, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Wskazano m.in. problemy takie jak: klauzula stand still, dywidenda rzeczowa, komornicy jako płatnicy VAT, usługi ciągłe, zawody medyczne, towary spożywcze, zwolnienia alkoholu z akcyzy, opłata paliwowa. Adresaci: Książka jest przeznaczona dla praktyków: profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych. Zainteresuje także teoretyków prawa podatkowego. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.