ebook Polski ład w praktyce Przewodnik po zmianach 2022 - praca zbiorowa

Polski ład w praktyce Przewodnik po zmianach 2022

Podatki , rachunkowość

Przewodnik po zmianach 2022 to publikacja zawierająca omówienie wszystkich zmian wprowadzanych w podatkach i rachunkowości z początkiem 2022 r., opublikowanych do dnia 10 stycznia 2022 r. Większość z nich została wprowadzona pakietem tzw. Polskiego Ładu, a ich zakres dosięga każdej dziedziny rozliczeń podatkowych. Właśnie ze względu liczbę zmian i szybkie tempo ich wprowadzenia warto skorzystać z kompendium informacji o zmianach zawartym w przewodniku. Przewodnik został przygotowany w specjalnej formule. Każda zmiana została przedstawiona jako omówienie regulacji obowiązujących PRZED ZMIANĄ i PO ZMIANIE. Wszystkie zmiany zostały skomentowane przez ekspertów i przez nich ocenione jako korzystne (+), niekorzystne (-) lub neutralne (+/-). Przed każdym działem znajduje się zestawienie tabelaryczne zmian wprowadzanych w danym podatku, uporządkowanych według dat wejścia w życie. Przyjęta formuła pozwala na optymalne – wygodne i szybkie – zapoznanie się z licznymi zmianami w podatkach i rachunkowości. Książka składa się z działu „Podatki” i działu „Rachunkowość”. W dziale „Podatki” zostały omówione liczne zmiany wprowadzone w: ? podatku od towarów i usług (VAT), ? podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ? ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej, ? podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ? przepisach wspólnych dla podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych (PIT/CIT – przepisy wspólne), ? podatku od czynności cywilnoprawnych, ? podatkach i opłatach lokalnych, ? podatku akcyzowym, ? Ordynacji podatkowej, ? Krajowej Administracji Skarbowej – w zakresie przepisów regulujących zasady kontroli podatników, ? Kodeksie karnym skarbowym, ? postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W dziale „Rachunkowość” zostały omówione i skomentowane zmiany w przepisach dotyczących firm audytorskich oraz w przepisach ustawy o rachunkowości. ATUTY PUBLIKACJI: Przekrojowy komentarz do najnowszych zmian z zakresu podatków i rachunkowości. Przewodnik zawiera również tabelaryczne zestawienia zmian w poszczególnych ustawach w układzie tematycznym