ebook Ochrona sygnalistów. Nowe obowiązki pracodawców - Anna Gąsecka

Ochrona sygnalistów. Nowe obowiązki pracodawców

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów), implementujący do polskich przepisów dyrektywę o ochronie sygnalistów. Jeśli chodzi o ochronę sygnalisty, to zakazane są wszelkie działania odwetowe, rozumiane szeroko, jako bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu.