ebook Łączenie spółek kapitałowych. Regulacje prawnorachunkowe w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach - Dawid Rejmer

Łączenie spółek kapitałowych. Regulacje prawnorachunkowe w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

Książka zawiera szczegółową analizę zagadnień prawnych i rachunkowych dotyczących aspektów łączenia spółek kapitałowych. Omówiono w niej połączenia, które wpisują się w szersze pojęcie fuzji i przejęć (ang. mergers and acquisitions), a także te dokonywane w ramach reorganizacji struktury grupy kapitałowej lub holdingu. Wartością publikacji są praktyczne i inspirujące przykłady obrazujące możliwość strukturyzowania połączenia od strony prawnej i rachunkowej, ze wskazaniem konsekwencji dla spółek i ich wspólników. Publikacja jest podyktowana potrzebą dwóch światów i spojrzenia na połączenie z perspektywy zarówno prawnohandlowej, jak i prawnobilansowej. Wskazuje ona na te zagadnienia prawnorachunkowe, które pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku i na siebie wpływają. W książce czytelnik znajdzie odpowiedź m.in. na pytania: • jak rozumieć podstawowe pojęcia rachunkowe; • jak ustalić stosunek wymiany udziałów lub akcji; • jak określić maksymalne dopłaty w planie połączenia; • jak sporządzić sprawozdanie uzasadniające połączenie; • jak sporządzić opinię z badania planu połączenia; • jak rozliczyć połączenie metodą nabycia oraz metodą łączenia udziałów; • jaki wpływ na spółkę i wspólników mają prawne i rachunkowe aspekty połączenia. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów oraz dyrektorów finansowych. Zainteresuje także prawników praktyków, m.in. adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, jak również przedstawicieli środowiska naukowego.