ebook Inwentaryzacja – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji – część II - IZABELA MOTOWILCZUK

Inwentaryzacja – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji – część II

"Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości. W części II e-booka zostały przedstawione błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji metodami uzgodnienia i weryfikacji sald oraz nieprawidłowości dotyczące rozliczania ich wyników. Z części tej można się m.in. dowiedzieć:  jak ustalić zakres uzgodnienia i weryfikacji sald, aby uniknąć niekompletnego przeprowadzenia inwentaryzacji,  jakie są skutki nieprawidłowego szacowania czasu potrzebnego na uzgodnienie i weryfikację sald,  jakie błędy utrudniają, a nawet przedłużają uzgodnienie i weryfikację sald,  jakie błędy powodują nierzetelność uzgodnienia i weryfikacji sald,  kiedy nie można zmieniać metody inwentaryzacji z uzgodnienia sald na weryfikację sald,  jakie błędy popełniają jednostki na etapie rozliczania wyników uzgodnienia i weryfikacji sald. Dla każdej nieprawidłowości podano – krok po kroku – procedury, których stosowanie powinno pozwolić na jej wyeliminowanie jeszcze w trakcie trwania inwentaryzacji. Wskazano osoby, które są odpowiedzialne za ich wykonanie. Podano także właściwy sposób postępowania po ich ujawnieniu. Wszystkie zagadnienia zostały zilustrowane przykładami z praktyki jednostek sektora publicznego – łącznie ponad 90. "