ebook Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Organizacja nauki, wychowania i opieki - Marzenna Czarnocka

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Organizacja nauki, wychowania i opieki

Publikacja to kompendium wiedzy na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Poznaj 6 podstawowych obowiązków przedszkola wynikających z dostarczenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj