ebook Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników - Anna Wojciechowska,Piotr Sierociński,Katarzyna Patalan,Joanna Liksza,Magdalena Miąsek,Adam Seoudi,Martyna Domaradzka,Tomasz Kret,Iwona Grochowska,Małgorzata Machała,Małgorzata Sałek-Konwa,Marzena Sibińska,Marta Stafecka,Magdalena Tur,Izabela Sułkowska,Mateusz Żydek,Marzena Reczulska,Karolina Rupiewicz

Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników

Publikacja prezentuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi przez pracodawców. Niezwykle dynamiczna sytuacja na rynku wymaga od organizacji elastycznego podejścia do wypracowanych przez ostatnie lata schematów działania. Jednocześnie może być szansą dla HR na stworzenie nowoczesnych, profesjonalnych polityk w zakresie wynagradzania i motywowania pracowników. W książce przedstawiono m.in.: plan budowy i wdrożenia spójnej strategii świadczeń pozapłacowych w organizacji (m.in. określenie odbiorców, zasad współpracy z dostawcami, komunikacji, procedury utrzymania systemu oraz monitorowania efektywność pakietu), opis dobrych praktyk tworzenia polityk benefitowych w organizacjach, wyniki badań, które prezentują najnowsze trendy rynkowe oraz atrakcyjność i dostępność świadczeń dla pracowników, politykę benefitów w sytuacji kryzysowej. Autorami poszczególnych rozdziałów są praktycy, wykładowcy i studenci studiów podyplomowych Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy Uczelni Łazarskiego oraz członkowie Klubu Compensation & Benefits. Wiedza i doświadczenia, którymi dzielą się z czytelnikami, tworzą niezwykły obraz różnorodności praktyk benefitowych stosowanych w polskich organizacjach. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla pracowników działów kadr i płac oraz wszystkich zainteresowanych tematyką świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Książka może stanowić cenną pomoc dla studentów kierunków związanych z ZZL.