ebook Pod prąd głównego nurtu ekonomii - Marcin Zieliński,Mateusz Machaj,Przemysław Leszek,Alicja Kuropatwa,Jacek Kubisz,Łukasz Gajewski,Stanisław Kwiatkowski,Jan Lewiński,Wojciech Paryna

Pod prąd głównego nurtu ekonomii

Autorzy książki — młodzi ekonomiści z Wrocławia — zadedykowali ją swojemu mistrzowi profesorowi Witoldowi Kwaśnickiemu. Poszczególne rozdziały dotyczą różnych zagadnień ekonomicznych, a łączy je duch intelektualnej niezależności od kanonów myślenia obowiązujących w ekonomii głównego nurtu. Książkę zamyka esej na temat życia i twórczości Adama Heydla, znakomitego ekonomisty przedwojennego, który z polskim głównym nurtem polemizował prawie 100 lat temu.