ebook Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku - Joanna Karczewska

Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku

Praca niniejsza przedstawia stan i strukturę majątkową szlachty na pograniczu wielkopolsko - kujawskim w późnym średniowieczu. Rozprawa, oparta głównie na źródłach sądowych, wnosi znaczący wkład w poszerzenie wiedzy na temat genealogii, osadnictwa oraz zagadnień gospodarczych późnośredniowiecznej Polski.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj