ebook Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego - Anna Chęćka-Gotkowicz

Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego

Idealne wykonanie jest wyłącznie konstrukcją teoretyczną, granicą, do której zmierzają wysiłki artystów. Gdyby istniał idealny odbiorca i idealne wykonanie, zaistniałyby też idealne warunki do wydania sądu obiektywnego. Tymczasem rzeczywistość mniej lub bardziej odbiega od tego modelu.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj