ebook Medytacje platońskie Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona - Kazimierz Pawłowski

Medytacje platońskie Rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona

Książka nie jest analizą platońskiej metody uprawiania filozofii, lecz niezwykle sugestywną propozycją wejścia na drogę Prawdy, Piękna i Dobra. Autor ukazuje dialogi Platona jako źródło inspiracji, które zachęca do odkrywania w sobie poznawczej i duchowej wrażliwości oraz podjęcia własnych poszukiwań filozoficznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj