ebook Nienawistna wrogość. Szkice z filozofii bezpieczeństwa - Jacek Posłuszny

Nienawistna wrogość. Szkice z filozofii bezpieczeństwa

Książka zawiera studium z zakresu filozofii bezpieczeństwa rozwijające stworzoną przez Fryderyka Nietzschego teorię resentymentu (czyli nienawiści powstającej na bazie poczucia niższości) w kontekście związków tego zjawiska z fenomenami pochodnymi, jak fundamentalizm, fanatyzm, Schadenfreude, nihilizm czy ekstremizm.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj