ebook Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa - Elżbieta Buchcic

Świętokrzyskie środowisko przyrodnicze jako wartość edukacyjno-kulturowa

Publikacja prezentuje wielowymiarowe ujęcie przyrody jako wartości oraz wzajemnych zależności i odniesień do płaszczyzny człowiek a środowisko. Szczególnym wyznacznikiem ochrony środowiska są działania odnoszące się do szeroko rozumianej relacji: człowiek – kultura – przyroda. Wzajemne zależności są uwarunkowane czynnikami kulturowego wpływu na środowisko oraz oddziaływania środowiska na preferowane wartości. Przyroda jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i stanowi dla niego wartość. Jednostka ludzka jako element składowy, ma wpływ na kierunek rozwoju, a przez to jej ochrona jest jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju. Przyroda jako wartość została doceniona przez gospodarkę, politykę, rozwój i upowszechnianie w edukacji. Wartość natury w życiu człowieka, staje się coraz bardziej świadoma. Ludzie coraz częściej podejmują działania proekologiczne, co jest najlepszym wyrazem skuteczności promowania przyrody wśród osób dorosłych. Diagnoza potrzeb środowiska przyrodniczego i kulturowego, rozpoznawanie postaw i świadomości społecznej warunkuje podejmowanie działań mających na celu promowanie przyrody jako wartości. Publikacja przeznaczona jest dla nauczycieli, studentów, pracowników naukowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj