ebook Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie - Ilona Żeber-Dzikowska,Elżbieta Buchcic

Proces dydaktyczno-wychowawczy w edukacji biologicznej. Kompendium – nauczyciel na starcie

Niniejsza publikacja ukazuje pełny, ale podany w sposób skondensowany zasób wiedzy dotyczący realizacji zagadnień z edukacji biologicznej, zawierający najistotniejsze informacje w zakresie wiadomości, umiejętności oraz postaw. Ponadto przedstawia treści, które koncentrują się na wybranych zagadnieniach biologiczno-pedagogicznych będących przedmiotem badań i zainteresowań studentów wychodzących w rolę nauczyciela i wychowawcy oraz dla nauczycieli, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Publikacja dostosowana została do aktualnych wymagań programu dydaktyki biologii. Przygotowanie kompendium stanowi również podsumowanie wieloletnich badań merytoryczno-metodycznych Autorek w zakresie pracy naukowej z dziedziny dydaktyki biologii i ochrony środowiska.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj