ebook Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy - Iwona Banach,Anetta Soroka-Fedorczuk

Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy

Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości, należy także do fundamentalnych jakości ludzkiego życia. Problematyka związana ze zdrowiem i chorobą człowieka w różnych etapach jego życia od wielu stuleci stanowiła przedmiot dociekań naukowych (teoretycznych i badawczych) podejmowanych przez filozofów, lekarzy, działaczy społecznych oraz przedstawicieli nauk humanistycznych i przyrodniczych. Zagadnienia związane ze zdrowiem człowieka nabrały zupełnie innego odcienia pod koniec XX wieku. Wzrost zainteresowania tą problematyką stanowił wynik opanowania wielu poważnych chorób za sprawą szczepień, upowszechnienia opieki medycznej, rozwoju systemu sanitarnego oraz jakości pożywienia. W krajach rozwiniętych i bardziej uprzemysłowionych wydłużyła się średnia ludzkiego życia, a i ono samo stało się zdrowsze dzięki zaawansowaniu technologii, rozwojowi wiedzy medycznej i programom ochrony zdrowia. Nie oznacza to jednak, że ludzie są współcześnie zdrowi i nie dotykają ich choroby. Dzieje się wręcz przeciwnie, w miejsce chorób opanowanych pojawiły się następne, stanowiące plagę i poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Monografia składa się z dziesięciu tekstów podejmujących szeroko rozumianą problematykę oscylującą wokół zagadnień zdrowia i choroby dziecka jako podstawowych wyznaczników ludzkiego życia i podejmowanej działalności. Prezentowane w publikacji teksty stanowią uzupełniającą się jedność, równocześnie zachowując specyficzną odrębność poruszanych zagadnień. Spis treści Słowo wstępne 5 Iwona Banach Anetta Soroka-Fedorczuk ZNACZENIE EDUKACJI W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW WOBEC OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 13 Joanna Bulska KSZTAŁTOWANIE POSTAW DZIECKA WOBEC ZDROWIA W RODZINIE I W SZKOLE 39 Grażyna Czerwiak, Monika Szpringer, Maria Michalska WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA W ZESPOLE NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI 55 Małgorzata Urbańska-Kosińska DZIECKO Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 69 Dr Jolanta Lipińska-Lokś DZIECKO AUTYSTYCZNE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 87 Joanna Hoffmann-Aulich, Monika Lato-Pawłowska,Grażyna Milewska-Wilk ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W PROMOCJI ZDROWIA UCZNIÓW 119 Agnieszka Zalewska-Meler ZERWANE WIĘZI WYCHOWANIA I HIGIENY SZKOLNEJ – UCZEŃ W OPRESJI HIGIENICZNEJ 137 Mirosława Nyczaj-Drąg SAMOPOCZUCIE UCZNIA W SZKOLE W KONTEKŚCIE SYTUACJI RODZINNEJ 151 Bożena Olszak-Krzyżanowska WYBRANE KWESTIE WSPARCIA RODZINY I DZIECKA 183 Anna Szczęsna ZDROWIE NAUCZYCIELI I ICH DOBRA KONDYCJA PSYCHICZNA JAKO WARUNEK ADEKWATNEGO WSPIERANIA DZIECI W ZDROWIU I CHOROBIE 213

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj