ebook Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne - Zenon Gajdzica

Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Seria: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom 3

W treści kolejnego, trzeciego już tomu z serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” zostały wydzielone trzy zasadnicze części. Ich spoiwem jest problematyka edukacji i prawnych kontekstów społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

W pierwszej części zaprezentowano tematykę kształcenia uczniów niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich. Druga część zawiera próbę wielozakresowego spojrzenia na rodzimy system kształcenia specjalnego. Meritum ostatniej części książki stanowią zagadnienia prawne i etyczne. Są one rozpatrywane w trzech głównych nurtach: prawa dziecka do akceptacji i szacunku, wsparcia społecznego oraz realizacji zasad sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych.

Autorzy mają nadzieje, że zakreślone koncepcje staną się przyczynkiem do dyskusji nad efektywnością edukacji specjalnej i poszukiwaniem nowych, lepszych rozwiązań pracy dydaktycznej, wychowawczej z osobami wymagającymi szczególnego wsparcia edukacyjnego.

Dodaj komentarz


osoba niepełnosprawna ma jakieś rpawa? oczywiście. często o tym zapominamy, bo zazwyczaj sprawy kończą się w sądach na ubezwłasnowowlnieniu... polecam wszystkim pedagogom specjalnym, lekarzom, logopedom, neurologopedom, a także terapeutom i generalnie rzecz ujmując osobom pracującym z osobami z rozmaitego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnośćiami. Takich specjalistów potrzeba nam jak najwięcej, a zwłaszcza ich publikacji, gdy naprawdę mają ogrom wiedzy do podzielenia się z nami. Książka jest przejrzysta, konkretna, pełna ciekawych wniosków, spostrzeżeń, rad i zaleceń, omawia wszystko dokładnie (nie po łebkach) jest kompendium nie tylko teoretycznym pozwala nam rzucić ogląd na wiele ciekawych kwestii i spraw, o których na codzien nie przyszło nam myśleć, czego może nam nie dać nawet co niektóry kurs czy szkolenie.

MARTA DZIKOWSKA - 24 września 2013 15:49

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj