ebook Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów - Anna Irena Szymańska

Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów

Ważne i wciąż aktualne kwestie zachowań konsumentów na rynku od lat skupiają uwagę ekonomistów, psychologów i socjologów. Centralną kategorią opracowania jest kategoria „preferencje konsumentów”, a więc pojęcie, które bezpośrednio odnieść można do potrzeb, popytu oraz pragnień konsumentów. Głównym celem pracy jest wskazanie wpływu promocji na preferencje konsumentów oraz wynikające z nich deklarowane zachowania zakupowe.