ebook Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw - Blanka Tundys,Andrzej Rzeczycki,Joanna Drobiazgiewicz

Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw

Opracowanie porządkujące wiedzę i terminologię, związaną z podejmowaniem decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw. Szerokie spektrum teoretyczne zilustrowano praktycznymi przykładami. Publikacja adresowana do studentów kierunków związanych z logistyką, zarządzaniem i ekonomią, oraz uczestników studiów podyplomowych i szkoleń z tego zakresu, a także specjalistów i menedżerów z branży TSL.Wstęp 1. Istota oraz miejsce strategii logistycznej w procesie zarządzania strategicznego 1.1. Istota decyzji strategicznych w logistyce 1.2. Strategia logistyczna 1.3. Typologia strategii logistycznych 2. Łańcuch dostaw w ujęciu modelowym 2.1. Istota i zakres łańcucha dostaw 2.2. Modele integracyjne 2.3. Modele dojrzałości/doskonałości 2.4. Modele zarządzania informacją w łańcuchach dostaw 2.5. Modele analityczne 3. Łańcuch dostaw w ujęciu strategicznym – tendencje i kierunki rozwoju 3.1. Odchudzony oraz elastyczny łańcuch dostaw 3.2. Inteligentny łańcuch dostaw 3.3. Zrównoważony łańcuch dostaw 3.4. Kruche i wrażliwe łańcuchy dostaw 4. Zachowania strategiczne w łańcuchach dostaw 4.1. Decyzje strategiczne w kontekście teorii interesariuszy 4.2. Relacje w łańcuchach dostaw 4.3. Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw według teorii gier 5. Obszary decyzji strategicznych w łańcuchu dostaw 5.1. Problemy lokalizacji w łańcuchu dostaw 5.2. Problematyka organizacji logistyki w łańcuchu dostaw 5.3. Strategiczne aspekty gospodarki materiałowej 5.3.1. Podstawy funkcjonowania gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 5.3.2. Klasyfikacja strategii zakupowych 5.3.3. Tendencje zmian w zakresie zarządzania zakupami 5.3.4. Znaczenie zakupów elektronicznych w systemie zaopatrzenia 5.4. Znaczenie obsługi klienta w procesie strategicznego zarządzania łańcuchem dostaw 5.4.1. Pojęcie oraz elementy obsługi klienta 5.4.2. Strategie obsługi klienta 5.4.3. Metody i narzędzia wspierające procesy obsługi klienta 5.5. Przepływy informacyjne w procesach logistycznych 5.5.1. System informacji logistycznej − istota oraz podstawowe elementy 5.5.2. Klasy systemów informatycznych stosowanych w łańcuchach dostaw 5.5.3. Rozwiązania IT wspierające przepływ informacji w łańcuchach dostaw Zakończenie Spis tabel Spis ilustracji Bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj