ebook Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem - Opracowanie zbiorowe,Infor Pl

Ustawa o samorządzie gminnym z komentarzem

Publikacja zawiera szczegółową analizę wszystkich artykułów ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z wykorzystaniem kluczowych orzeczeń sądów, rozstrzygnięć administracyjnych oraz tez doktryny. Książka omawia nie tylko obecne przepisy, lecz także zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj