ebook Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa - Emil Pływaczewski,Emilia Jurgielewicz-Delegacz,Diana Dajnowicz-Piesiecka

Badania kryminologiczne a praktyka. Perspektywa krajowa i międzynarodowa

Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.: • diagnoza przestępczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych kategorii przestępstw i ich sprawców, również z perspektywy innych państw; • stosowanie środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich; • przestępczość cudzoziemców w Polsce na tle kryzysu imigracyjnego w Europie; • kryminologiczna perspektywa stosowania przez funkcjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego. Przedstawione w książce wyniki badań i rozważania wskazują, że zarówno polska, jak i światowa kryminologia wciąż stoją w obliczu trudnych wyzwań, ale również i wielu szans na rozwój wiedzy i umiejętności radzenia sobie z szeroko pojętą przestępczością i patologiami społecznymi. Artykuły zawarte w monografii powstały na podstawie referatów wygłoszonych przez autorów podczas trzeciej edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, zorganizowanego na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj