ebook Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariusza Policji - Edyta Kimera

Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonariusza Policji

Publikacja omawia problem przestępstwa czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, w tym funkcjonariusza policji, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.Rozprawa ma prawnokryminologiczny, interdyscyplinarny charakter. Składa się z dwóch części: dogmatycznej i empirycznej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj