ebook Azbest. Poradnik dla pracodawcy i pracowników. Aspekty techniczne i prawne w zakresie zabezpieczania i usuwania wyrobów oraz materiałów zawierających azbest (e-book) - Halina Wojciechowska-Piskorska

Azbest. Poradnik dla pracodawcy i pracowników. Aspekty techniczne i prawne w zakresie zabezpieczania i usuwania wyrobów oraz materiałów zawierających azbest (e-book)

Azbest jest substancją o udokumentowanym działaniu rakotwórczym. Dlatego ważne jest ograniczanie emisji jego włókien oraz eliminowanie potencjalnego źródła narażenia dla osób przebywających w miejscu jego występowania. W trakcie eksploatacji wyrobów zawierających azbest, jego konserwacji, usuwania czy przemieszczania następuje uwalnianie pyłu azbestowego do powietrza atmosferycznego. Uwalnianie pyłu azbestowego z niektórych wyrobów może następować samoistnie. Wzrasta również ryzyko zanieczyszczenia powietrza azbestem w przypadku uszkodzeń mechanicznych tych wyrobów, naprawy czy usunięcia, w wyniku przenikania pyłu uwalnianego z wyrobów azbestowych. Opracowanie szczegółowo omawia m.in.: *charakterystykę azbestu, *regulacje prawne, *zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, *obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, *stosowany sprzęt, środki ochrony indywidualnej, *transport odpadów azbestowych, *ryzyko zawodowe.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj