ebook Obciążenie fizyczne pracy – obowiązki pracodawcy. Wydatek energetyczny – metody oceny. Zasady wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów. - Halina Wojciechowska-Piskorska

Obciążenie fizyczne pracy – obowiązki pracodawcy. Wydatek energetyczny – metody oceny. Zasady wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów.

Zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (e-book)

Podczas wykonywania czynności zawodowych występuje konieczność pokonywania obciążenia fizycznego. Jest to możliwe dzięki właściwościom i czynnościom układu mięśniowego. W zależności od rodzaju stanowiska pracy obciążenie fizyczne pracowników może być różne. Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja sprawiają, iż aktywność ruchowa pracowników maleje. Zmniejsza się natężenie przemian energetycznych w ustroju czyli maleje koszt energetyczny pracy. Nie oznacza to jednak, że maleje obciążenie fizyczne pracowników. W celu dokonania ergonomicznej oceny ciężkości pracy fizycznej należy przeanalizować: chronometraż czynności podczas zmiany roboczej, wydatek energetyczny dla poszczególnych czynności, pozycję przy pracy, zakres ruchów roboczych, stopień zaangażowania grup mięśniowych, siłę niezbędną do wykonania poszczególnych czynności, stopień monotypowości ruchów, wielkość oraz sposób przemieszczania ciężarów, a także dźwigania. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obciążenia fizycznego pracy: kryteria oceny ciężkości pracy, metody oceny wydatku energetycznego pracy, z przykładem obliczeniowym, charakterystyka i ocena obciążenia wynikającego z dźwigania ciężarów, zasady wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych i napojów, zasady wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj