ebook Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka - Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska,Krzysztof A. Kuczyński

Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka

Kontekst polski tematu „Austria” był i jest naturalnym zagadnieniem licznych prac. Tematem tym ze strony polskiej zajmowali się m.in.: Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman Taborski, Henryk Wereszycki. Są to ludzie nauki z różnych dziedzin: historycy, germaniści i poloniści. Patrząc kompleksowo na dorobek strony polskiej odnośnie do badań nad historią i kulturą Austrii, odbiorca w naszym kraju ma dobre możliwości zapoznania się z tematyką naddunajskiego państwa. Intensywna współpraca polsko-austriacka w XX wieku, która zwielokrotniła się jeszcze zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, niezwykle ciekawe zjawiska w kulturze austriackiej minionego stulecia i działalność wielkich postaci polsko-austriackiego „pogranicza” w dziedzinie polityki, gospodarki czy literatury, zachęcają do kolejnych badań bądź niejako je „wymuszają”. Niniejsza publikacja zawiera najnowsze badania charakteryzujące stosunki polsko-austriackie. Wielu autorów z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych omawia kluczowe problemy związane z relacjami obu państw w ciągu ostatnich stu lat. Czytelnik znajdzie wśród nich kwestie literaturoznawcze, polonijne, dyplomatyczne, demograficzne, integracyjne, jak i dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.Wstęp 8 I. Polityka / Historia 10 Władysław S. Kucharski – Fundacja „Dom Polski” w Wiedniu 12 Jerzy Z. Pająk – Polacy w Galicji wobec Austro-Węgier w latach I wojny światowej 44 Dariusz Jeziorny – Austria kanclerza Karla Rennera (1918–1920) w raportach polskich dyplomatów i wojskowych 68 Ewa Godlewska – Ewolucja austriackiej polityki wobec mniejszości na- rodowych w XX wieku 86 Sylwia Syndoman – Polsko-austriackie stosunki dyplomatyczne i kontakty polityczne w latach 1970–1989 104 Bonifacy Miązek – Pomoc dla polskich emigrantów w Wiedniu w latach 1980–1989 118 Jan Barcz – Austria w drugiej połowie lat 90. wobec „Rozszerzenia na Wschód” (Osterweiterung) Unii Europejskiej 128 Dorota Litwin-Lewandowska – Austria i Polska w dialogu politycznym po 1989 roku 144 II. Kultura 164 Jakub Forst Battaglia – Między Wiedniem a Galicją. Austria a Polska. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku 166 Stefan H. Kaszyński – Szyfry tożsamości literackiej w habsburskich krajobrazach 186 Elżbieta Hurnikowa – Kreacje postaci kobiecych w Marszu Radetzky’ego Josepha Rotha 200 Marta Sala – Współpraca galicyjskich i austriackich emancypantek na pocz. XX wieku w świetle prasy lwowskiej i wiedeńskiej 214 Krzysztof A. Kuczyński – Literaccy polonofile 226 Ewa Cwanek-Florek – Wiedeńczyka o wiele więcej łączy z mieszkańcem Krakowa czy Budapesztu, aniżeli z mieszkańcem Berlina. Recepcja relacji polsko-austriackich z perspektywy „polskich” ulic w Wiedniu 262 Edward Walewander – Polscy studenci teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie światowej 282 Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska – Działalność Austriackiego Forum Kultury w kontekście współczesnych relacji polsko-austriackich 296 Marzena Dulowska – System opieki pozalekcyjnej na przykładzie placówki w Salzburgu 312 III. Gospodarka 322 Michał Tomczyk – Austria i Szwajcaria wobec utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego. Analiza porównawcza 324 Maciej Paszyn – Biznesowe relacje koncernów energetycznych z Austrii i Niemiec w okresie kryzysu finansowego lat 2008–2013 340 Noty o autorach 354

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj