ebook Aparycje współczesności - Marian Golka

Aparycje współczesności

Książka dotyczy wybranych, choć nader ważnych zagadnień odnoszących się do współczesności: od jej pojmowania poprzez kwestie związane ze sztuką, mediami aż do problemów kryzysów i zagrożeń cywilizacji współczesnej. Kultura zdaje się płynąć nurtem, na którego przebieg i kształt nie mamy większego wpływu. Nurt ten toczy się dość bezwiednie i jest bardziej spontaniczny i niezależny od nas jako jednostek, niż chcielibyśmy w to wierzyć. A jednak mamy ochotę korygować i krytykować jego przebieg mimo pewnej jałowości tej krytyki. Kiedy więc piszemy o współczesności, korci nas, by obnażać jej słabości, manowce, niebezpieczeństwa. A przy tym niemal zawsze grozi to blamażem, gdyż albo krytyka jest mało skuteczna, albo po latach okazuje się śmieszna, albo jej pobudki same w sobie wymagałyby krytycznego podejścia. Paradoks polega na tym, że choć jako jednostki nie mamy większego wpływu na charakter współczesności, to jednak powinniśmy mieć wobec niej poczucie odpowiedzialności. Tak więc wobec współczesności i jej kultury nie możemy przejawiać postawy ani skrajnie krytycznej, ani w pełni aprobującej. Na współczesność nie można się obrażać, boczyć, wybrzydzać. Choć nie jest przecież całkowicie naszym własnym tworem, to jednak jest naszym depozytem, który nawet gdy nie jest nazbyt urodziwy i kształtny, musimy wszak przyjąć i uznać za swój.Wstęp / 7 Prezentacja współczesności / 11 Nadmiar i śmieć w kulturze / 21 Rozbiór kiczu / 39 Skandal artystyczny / 63 Gdzie się podziali artyści? / 81 Idole i niedole / 97 Perfidia manipulacji medialnych / 111 Czy można się ukryć przed kulturą medialną / 125 Hipertrofia codzienności / 141 Zepsuta zabawa / 155 Pochwała głupoty? / 177 Od kliknięcia do dotknięcia / 191 Retorsje wolności / 203 Współczesna cywilizacja – niezrównana czy niezrównoważona? / 211 Ambiwalencja kryzysów i zagrożeń / 227 Zakończenie / 249 Informacja o pierwodrukach / 251 Bibliografia / 253

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj