ebook Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza -

Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza

„Epoka nasza jest epoką antologii” – teza Władysława Tatarkiewicza, wyartykułowana jeszcze na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku, nie straciła na aktualności. Antologia wydaje się jedną z form bloku silva o kapitalnym znaczeniu dla współczesnej kultury – w istocie skazanej na jakiś rodzaj selekcjonowania zalewającego półki księgarskie piśmiennictwa. W tomie, który oddajemy do rąk Czytelnika, przyglądamy się przede wszystkim współczesnym antologiom literackim (XX i XXI wieku), nie rezygnując jednak z kontekstu historycznego, pozwalającego uchwycić i zrozumieć zachodzące zmiany. Artykuły zgromadzone w książce prezentują omawianą formę od strony teoretyczno- i historycznoliterackiej, a także prawnej; uwzględniają niezwykle istotne usytuowanie środowiskowe – społeczne i geograficzne antologii, jej powiązanie z określoną wspólnotą symboliczną w kraju i na emigracji; eksponują także dwa czynniki kluczowe dla kształtu wyboru – temat i osobę antologisty. Poetyka form antologijnych rozpatrywana jest także w kontekście szerszym: jako zjawisko bezpośrednio związane z kulturą cytatu, jako jedna z ciekawszych i dotąd nieprzebadanych odsłon intertekstualności.Spis treści Wstęp (Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta‑Rogowska) | 7 O antologii Jerzy Smulski: Antologia – ewolucja i dzisiejszy status gatunku. Kilka elementarnych oczywistości | 13 Aleksander Nawarecki: Antologia jako „gatunek koronny” naszych czasów | 22 Iwona Słomak: Ἀνθολογία w czasach antycznych i późniejsza recepcja pojęcia: europejskie anthologiae nowożytne (rekonesans) | 36 Magdalena Kokoszka: Wybory autorskie. Przyczynek do charakterystyki zjawiska | 50 Monika Wycykał: Antologia w polskim systemie prawa autorskiego | 62 Antologie w / poza Marian Kisiel: Zbieranie z ciszy. O antologii poezji żydowskiej | 109 Katarzyna Niesporek: Śląskie antologie młodych po roku 1989 | 119 Aleksandra Zasępa: Grupa Na Dziko w antologiach śląskiej poezji | 143 Jolanta Pasterska: Księga miejsc utraconych. O antologii Kraj lat dziecinnych | 155 Janusz Pasterski: Wyczekiwana i zapomniana. O Antologii poezji polskiej na obczyźnie 1939–1999 Bogdana Czaykowskiego | 170 Bożena Szałasta‑Rogowska: Antologie poezji polskiej w Kanadzie (z perspektywy antologisty) | 186 Antologie czego? / czyje? Justyna Budzik: O krok od nich. Malarska antologia poetów amerykańskich | 203 Elżbieta Dutka: Antologie jako przestrzeń dyskusji na temat literatury „górskiej” | 213 Katarzyna Frukacz: Dziennikarska „uwertura do życia” czy „literacka strawa przyszłości”? Antologie polskiego reportażu – rekonesans | 229 Bernadetta Darska: 100 / XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku pod redakcją Mariusza Szczygła jako opowieść o gatunku i roli pełnionej przez reportera | 244 Beata Nowacka: „Walcząc o swoje pisanie, walczę o życie” – o kolekcjach reportaży Melchiora Wańkowicza | 264 Ewa Bartos: Antologia jako kuriozum. Uwagi o kolekcji Juliana Tuwima | 279 Joanna Kisiel: Antologia haiku Ryszarda Krynickiego | 295 Zestawienie bibliograficzne opracowań na temat antologii i niektórych form pokrewnych (wybór) (zestawiły Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska) | 305 Indeks osobowy (zestawiły Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska) | 309

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj