ebook ANALIZA PORÓWNAWCZA POLITYKI ENERGETYCZNEJ importerów i eksporterów surowców energetycznych na przykładzie Niemiec i Arabii Saudyjskiej – perspektywa geoekonomiczna - Rafał Ulatowski

ANALIZA PORÓWNAWCZA POLITYKI ENERGETYCZNEJ importerów i eksporterów surowców energetycznych na przykładzie Niemiec i Arabii Saudyjskiej – perspektywa geoekonomiczna

Przedmiotem badań jest polityka energetyczna Niemiec i Arabii Saudyjskiej w perspektywie geoekonomicznej. Jest to pierwsza publikacja, która porównuje te państwa pod tym kątem. O ile Arabia Saudyjska dąży do utrzymania roli ropy naftowej jako najważniejszego surowca energetycznego, o tyle Niemcy są jednym z liderów dekarbonizacji gospodarki. Między tymi ekstremami ulokować można politykę energetyczną niemal wszystkich pozostałych krajów. Analiza strategii obydwu państw pozwoliła sformułować wnioski dotyczące roli czynnika energetycznego w polityce państw-importerów oraz państw-eksporterów surowców energetycznych. W pracy weryfikacji poddana została hipoteza zakładająca, iż celem polityki energetycznej jest kształtowanie przez państwa-importerów i państwa-eksporterów zgodnej z ich interesami przestrzeni geoekonomicznej. Rafał Ulatowski pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora (dr. phil.) uzyskał w 2011 roku na Uniwersytecie w Bonn na podstawie rozprawy Die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen in der europäischen Perspektive: 1990–2007. Zajmuje się polityką energetyczną, polityką zagraniczną Niemiec oraz miedzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera (2007–2011), czwartego konkursu na zagraniczne staże dla młodych doktorów w ramach Programu Nowoczesny Uniwersytet UW (2013), DAAD (2013 oraz 2014/2015), Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej (2015) oraz rządu francuskiego (2015). Visiting Scholar na Kyungpook National University w Republice Korei (2014). Laureat konkursu MNiSzW o stypendia dla młodych wybitnych naukowców (2016).Wstęp 7 1. Obszar badawczy 7 2. Stan badań – przegląd literatury 13 3. Pytania i hipoteza badawcza 17 4. Wybór modelu analizy: perspektywa geoekonomiczna 19 5. Struktura pracy 22 Rozdział I Ujęcie geoekonomicznej perspektywy 24 1.1. Ekonomizacja polityki zagranicznej 24 1.2. Pojęcie i rola przestrzeni geoekonomicznej 41 1.3. Instrumenty działania geoekonomicznego 56 Rozdział II Niemcy na międzynarodowym rynku energetycznym 63 2.1. Potencjał energetyczny Niemiec 63 2.2. Energetyczna zależność importowa Niemiec 66 Rozdział III Polityka energetyczna Niemiec 72 3.1. Ewolucja polityki energetycznej Niemiec 72 3.2. Dyplomacja energetyczna Niemiec 96 3.3. Próby umiędzynarodowienia Energiewende 108 Rozdział IV Ewolucja pozycji Arabii Saudyjskiej na międzynarodowym rynku energetycznym 114 4.1. Pierwszy reżim naftowy 114 4.2. Drugi reżim naftowy 121 4.3. Współczesny reżim rynku ropy naftowej 126 4.4. Arabia Saudyjska największym eksporterem ropy naftowej 139 Rozdział V Rola czynnika energetycznego w polityce zagranicznej Arabii Saudyjskiej 142 5.1. Polityka energetyczna 142 5.2. OPEC, partnerstwo z USA i zwrot ku Azji 163 5.3. Finansowe aspekty saudyjskiej dyplomacji energetycznej 168 Zakończenie 177 Bibliografia 188 Dokumenty i materiały źródłowe 188 Monografie 191 Prace zbiorowe 197 Artykuły w czasopismach naukowych 200 Rozdziały w pracach zbiorowych 208 Working Papers 215 Materiały konferencyjne 223 Artykuły 224 Źródła internetowe 227 Przedmioty uniwersyteckie 228 Indeks nazwisk 229 Indeks rzeczowy 239

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj