ebook Algi i alginiany. Leczenie, zdrowie, uroda - Anna Pielesz

Algi i alginiany. Leczenie, zdrowie, uroda

Spirulina - z tymi wszystkimi nazwami spotykamy się na co dzień, łykając tabletkę, jedząc danie kuchni azjatyckiej lub polski deser, a nawet pielęgnując cerę lub lecząc rany. Tak więc zastosowania glonów rozciągają się między medycyną, farmacją, kosmetologią, aż do przemysłu spożywczego i nauk technicznych. W książce przedstawiono ogólne informacje o algach, miejsca ich występowania, skład chemiczny oraz właściwości alg predestynujące je do zastosowań spożywczych, medycznych czy technicznych. Omówiono rodzaje współcześnie wytwarzanych biomateriałów alginianowych tj. włókna i nanowłókna, opatrunki aktywne, konstrukcje w inżynierii tkankowej i systemy kontrolowanego podawania leków. Makroalgi stosuje się także jako sorbenty metali ciężkich i źródło biopaliw, zaś do zastosowań specjalnych mikroalgi Spirulina produkuje się w tzw. farmach algowych. Oddając do rąk Czytelnika książkę "Algi i alginiany - leczenie, zdrowie, uroda", chciałabym, aby niniejsza pozycja chociaż w części wypełniła lukę między ogólnie dostępnymi informacjami medialnymi, jak np. źródła internetowe i danymi specjalistycznymi mówiącymi głównie o alginianach. Zastosowania glonów rozciągają się pomiędzy medycyną, farmacją, kosmetologią, aż do przemysłu spożywczego i nauk technicznych. Obecnie, tak samo intensywnie wykorzystywane są mikro i makroalgi, jak i produkty z nich pozyskiwane - alginiany. Informacje zawarte w książce, w części są typowym przeglądem aktualnych zagadnień, będących przedmiotem bieżących badań na świecie i w Polsce, w znacznej części jednak, chodziło o przytoczenie, usystematyzowanie i uporządkowanie potocznych informacji rozproszonych. Wiele zagadnień przedstawiono w zarysie, odsyłając bardziej wymagającego Czytelnika do źródeł monograficznych. Rozdziały wstępu, od 1 do 4, przedstawiają ogólne informacje o algach, w szczególności zaś podział glonów na brunatnice, krasnorosty i zielenice. Omówione są zagadnienia dotyczące miejsc ich występowania i składu chemicznego. Przedstawiono również właściwości alg predestynujące je do zastosowań w żywności, suplementach diet, farmaceutykach i kosmetykach. Główne składniki polimerowe alg - alginiany oraz ich badania cząsteczkowe przedstawione zostały w rozdziale 5. Problematyka związana z alginianami wapnia i kwasem alginowym jest obecnie przedmiotem intensywnych badań przy użyciu nowoczesnych technik analitycznych. Metody magnetycznego rezonansu jądrowego NMR oraz spektroskopia w podczerwieni i ramanie znajdują praktyczne zastosowanie w wytwarzaniu biomateriałów. W rozdziale 6 książki omówiono cztery rodzaje współcześnie wytwarzanych biomateriałów alginianowych: włókna i nanowłókna, opatrunki aktywne, konstrukcje stosowane w inżynierii tkankowej i systemy kontrolowanego dozowania leków. W nowoczesnych konstrukcjach biomateriałów wykorzystuje się kompatybilność tkankową alginianów oraz ich zdolność do biodegradacji. Rozdział 7 omawia inne zastosowania alg: w ochronie środowiska jako biosorbenty metali ciężkich czy źródło biopaliw. Niezależnie od pozyskiwania naturalnych glonów morskich - makroalg, na świecie produkuje się także masowo w tzw. farmach algowych głównie mikroalgi Spirulina. W ostatnim 8 rozdziale przedstawiono przykłady produktów komercyjnych z alg, w tym leki, opatrunki, farmaceutyki, żywność, suplementy diet i kosmetyki. Mając świadomość interdyscyplinarności obszaru omawianych w książce zagadnień, nie roszczę sobie prawa do ich wyczerpującego omówienia, sądzę, jednak że na krajowym rynku wydawniczym brakuje opracowań, które ujmowałyby poruszaną tematykę całościowo. Książka "Algi i alginiany - leczenie, zdrowie, uroda", jak sugeruje tytuł, nie jest podręcznikiem akademickim, dlatego mam nadzieję znajdzie Czytelnika, nie tylko wśród studentów kierunków przyrodniczych i technicznych, ale także w szerszym gronie odbiorców. AutorkaPrzedmowa 5 1. Algi ogólnie 7 1.1. Klasyfikacja i występowanie 7 1.2. Algi. Skład chemiczny 18 1.3. Właściwości 26 2. Algi w żywności i suplementach diet 28 3. Algi w farmaceutykach 34 4. Algi w kosmetykach 38 5. Alginiany 43 5.1. Alginiany algowe. Budowa i badania 43 5.2. Alginiany bakteryjne. Budowa i badania 54 6. Biomateriały 57 6.1. Włókna alginianowe 57 6.2. Opatrunki aktywne 62 6.3. Inżynieria tkankowa 70 6.4. Nośniki leków 79 7. Inne zastosowania 84 7.1. Biosorbenty 84 7.2. Rolnictwo ekologiczne 89 7.3. Biopaliwa 92 7.4. Farmy alg 100 8. Algi w produktach komercyjnych 109 8.1. Produkty techniczne 109 8.2. Opatrunki aktywne 110 8.3. Farmaceutyki 113 8.4. Żywność i suplementy diet 115 8.5. Kosmetyki 119 Literatura 121

Dodaj komentarz


Naprawdę przydatny domowy poradnik. Fajnie wiedzieć coś o algach z którymi, pewnie nie do końca świadomi, spotykamy się na co dzień . Nawet nie wiedziałam, że zderzam się z glonami na każdym kroku . :) Jest to trochę zbyt specjalistyczny poradnik jak dla mnie, ale nigdy nie interesowały mnie tego typu zagadnienia. Jednak teraz wiem, że trzeba mieć chociaz troche pojęcia na ten temat i polecam gorąco i serdecznie na prawdę wszystkim !

Tralalalalalala - 23 czerwca 2013 00:17

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj