ebook Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Tom 1 - Jan Iluk

Żydowska politeja i Kościół w Imperium Rzymskim u schyłku antyku. Tom 1

Jana Chryzostoma kapłana Antiochii mowy przeciwko Judaizanitom i Żydom

Drugi tom Żydowskiej politei... przedstawia głos dochodzący z diaspory żydowskiej. Donośniejszy u schyłku antyku, a w formie pisemnej upowszechniony w Europie kilka wieków później w postaci antyewangelii, od pierwszych słów zwanej Telodot Jeszu (Dokonania Jezusa). Autor wnosi własny, wyraźny wkład w naukę, w badania historyczne, ale także w dialog chrześcijańsko-żydowski, można powiedzieć nawet: w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj