ebook Zmiany we florze segetalnej Wysoczyzny Kałuszyńskiej w okresie 25 lat - Teresa Skrajna

Zmiany we florze segetalnej Wysoczyzny Kałuszyńskiej w okresie 25 lat

Flora segetalna od lat jest przedmiotem zainteresowań specjalistów z różnych dziedzin: rolników, botaników, herbologów, ekologów i innych. Pierwsze badania rolnicze dotyczyły zachwaszczenia różnych grup upraw i biologii gatunków w celu opracowania skutecznej ochrony upraw przed chwastami. Były one również wykorzystywane do oceny siedlisk polnych metodami fitoindykacyjnymi. (Fragment Wstępu).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj