ebook Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018 - Radosław Kowalski

Zmiany w podatkach dochodowych 2017/2018

W 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawach o podatkach dochodowych. Głównym celem ich wprowadzenia jest uszczelnienie systemu podatkowego. Paradoksalnie niektóre spośród nowych rozwiązań mogą okazać się korzystniejsze dla podatników w stosunku do tych, które obowiązywały poprzednio. Wprowadzono bowiem kilka - mniej lub bardziej znaczących - uproszczeń podatkowych. W publikacji omówiono m.in.: zasady korzystania z premii amortyzacyjnej, opodatkowanie przychodów nierezydentów, koszty uzyskania przychodu a należności nieściągalne, rozliczanie środków trwałych, ulgę na działalność badawczo-rozwojową, wyższe progi zwolnień i kwotę wolną od podatku, przychody z zysków kapitałowych oraz innych źródeł, rozliczanie kosztów finansowania dłużnego (rozliczanie odsetek), koszty usług niematerialnych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj