ebook Zawsze gdzieś jest noc - Zbigniew Chojnowski

Zawsze gdzieś jest noc

Poeta szuka samookreślenia w migotliwych relacjach ze światem, z bliźnim, z transcendencją. W poszczególnych iluminacjach i epifaniach odnajduje argumenty na choćby cząstkową afirmację życia. Naprzemienne akty wiary i zwątpienia, nadziei i rozczarowań, złudzeń i rezygnacji destabilizują system wartości, a więc chwiejność filozoficznych diagnoz oddala pokusy moralistyki, a tym samym sprzyja liryce. Dlatego książka poetycka Zbigniewa Chojnowskiego jest kalejdoskopem wielotematycznych refleksji a dynamika przelewającego się przez nią soliloquium podlega rytmowi kalendarza i następstwu poszczególnych aktów bycia, tworząc układ niemal diarystyczny, którym rządzi przypadek odpowiadający przebiegowi meandrycznej linii życia. A życie nie chce się złożyć w spójny poemat. z posłowia Piotra MichałowskiegoI. W ciemno 1. 2. 3. (Pytania fundamentalne) 4. 5. (Bezgrzesznik) 6. (Do gracza komputerowego) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. Hiobowe chwile Nasyceni Początek Księgi Rodzaju wciąż trwa Odpowiedź na zaproszenie Kto uwalnia Stare światło Na Stary Rok Wśród nocnej burzy Każdy (S)podziewanie się „Będziesz żył wiecznie w naszej pamięci” (wiersz na własne urodziny) Powrót bez powrotu Moje modlitwy Żyć: III. Z nocą na głowie Kraków Ślady Poręba Marzyciel Jesteś proroctwem Z nocą na głowie Scena z życia rybaków Św. Sebastian Jakiej miłości Bezpieczeństwo publiczne Auschwitz Niemowy z Jedwabnego Hitler, jezuita, Celan Dziadek Józef Kazimiera Grądzka Jan Grądzki Inna grawitacja Martyrologia W XX wieku (w którym ten wiersz byłby polityczny) Lwów Spotykam Igora Hrywnę Mijanie się Polaków i Niemców na Targu Rybnym Wiadomość poranna: 17 października 1978 Kartka z niezapisanego dnia: 13 grudnia 1981, niedziela Katastrofa Obchody Cała prawda Muzeum i krajobraz *** (Ten którego znam pędzi do zera...) Coraz mniej Przed Przed grobem Immanuela Kanta Autoportret w ramie nocy (Piotr Michałowski)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj