ebook Zawód: dziennikarz. Między misją a profesją -

Zawód: dziennikarz. Między misją a profesją

Prawo prasowe definiuje dziennikarzy jako osoby zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostające w stosunku pracy z redakcją albo zajmujące się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Jednocześnie ustawa z 1984 roku jasno określa zadania i obowiązki stawiane przed profesją dziennikarską, do których należy m.in. „służba społeczeństwu i państwu” (czyli poświęcenie się im i działalność podporządkowaną ich dobru i interesowi). Dziennikarstwo przez wiele dziesiątków lat było sposobem zarabiania pieniędzy, ale także swoistym stylem życia i powołaniem. Z różnych kierunków płyną jednak opinie, że czasy misyjnego dziennikarstwa dawno minęły. Współczesny dziennikarz powinien umiejętnie i szybko docierać do faktów oraz dysponować taką techniką pisania, aby informacje zebrane i wybrane były dla odbiorcy strawą łatwą do przyswojenia. Ryszard Kapuściński przyznał: „Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes”. Coraz trudniej pogodzić misję, służbę, społeczne powinności dziennikarza z warunkiem rentowności medium, które go zatrudnia. Tytuł, którym opatrzono niniejszy tom, odzwierciedla napięcie między sferą posłannictwa, wciąż oczekiwanego od dziennikarzy, a stricte zawodowymi standardami (one też zresztą podlegają dynamicznym zmianom). Niniejszą książką wpisujemy się w potrzebę wszechstronnej analizy profesji dziennikarskiej. Świadomi faktu, że do istotnych przeobrażeń mediów masowych w Polsce doszło po 1989 roku, interesujący nas temat rozpatrywaliśmy w możliwie szerokim przedziale czasowym. Czytelnikom oferujemy opracowania dotyczące polskiego środowiska dziennikarskiego, jednak równie ważne wydały się opisy doświadczeń dziennikarzy zatrudnianych przez media zagraniczne i prezentacje rozwiązań obowiązujących poza naszym krajem.Wstęp /7 I. DZIENNIKARSTWO - ZAWÓD LUCYNA SZOT Dziennikarstwo jako zawód inteligencki / 17 BARTOSZ ODOROWICZ Reporter wojenny w operacji Iraqi Freedom – bezstronny obserwator czy narzędzie? / 41 ŁUKASZ WOJTKOWSKI Media masowe a polityczna rzeczywistość medialna / 62 ŁUKASZ GONIAK Dziennikarz: sprawozdawca, kreator czy deformator? O zjawisku deformacji obrazu rzeczywistości w mediach masowych z perspektywy teoretycznej / 76 MAGDALENA KOZAKIEWICZ Sposób relacjonowania kampanii prezydenckiej2010 astandardy etyczne i zawodowe dziennikarzy / 98 LIDIA POKRZYCKA Edukacja przyszłych dziennikarzy – teoria i praktyka / 120 RAFAŁ POLAK Plany zawodowe studentów dziennikarstwa / 133 II. DZIENNIKARSTWO - MISJA MAGDALENA MATEJA Felietonista: zawodowiec z powołaniem / 159 IZABELLA STARZEC-KOSOWSKA Telewizyjne dziennikarstwo muzyczne – wyzwania i problemy / 180 MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ Media obywatelskie dla trzeciego sektora, czyli jak to robią w Elblągu / 207 MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ Rozwój mediów obywatelskich w Polsce / 230 IWONA LEONOWICZ-BUKAŁA Dziennikarstwo obywatelskie a rola mediów w demokracji / 251 ŁUKASZ BARTOSIK Tabloidyzacja polskiej prasy. Przejawy i konsekwencje / 272 Bibliografia

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj