ebook Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń - Krzysztof Gawrysiak

Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń

Celem głównym monografii była diagnoza oddziaływania Systemu Wykorzystania Doświadczeń (SWD) na doskonalenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Do realizacji tego celu miało doprowadzić osiągnięcie trzech celów szczegółowych: (a) analiza ewolucji wiedzy i zarządzania wiedzą; (b) ocena SWD jako narzędzia zarządzania wiedzą, zmianą i organizacyjnego uczenia się; (c) diagnoza wpływu SWD na zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj