ebook Zarządzanie w obszarze zasobów dobra wspólnego. Wybrane czynniki i efekty zarządzania kadrami, logistyką i finansami w administracji publicznej i Policji - Andrzej Józef Kozłowski,Marian Mroziewski,Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska

Zarządzanie w obszarze zasobów dobra wspólnego. Wybrane czynniki i efekty zarządzania kadrami, logistyką i finansami w administracji publicznej i Policji

Spis treści Wprowadzenie Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska I. System motywacyjny w organizacjach publicznych Wstęp Motywowanie i motywacja w systemie zarządzania organizacją Teorie i modele motywowania do pracy Proces motywacyjny i jego etapy Narzędzia motywowania Satysfakcja w systemie motywowania Zasady skutecznego motywowania Kluczowe determinanty motywowania w organizacjach zhierarchizowanych Wypalenie zawodowe Zakończenie Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska II. Wartościowanie pracy w systemie zarządzania kadrami w instytucjach publicznych Wstęp Pojęcie i istota wartościowania pracy Procedura wdrożenia wartościowania pracy Analiza pracy Projektowanie opisu stanowiska pracy Metody przeprowadzania procedury wartościowania pracy Zakończenie Marian Mroziewski, Andrzej Józef Kozłowski III. Systemowa luka zaangażowania pracowników w działanie krajowych instytucji administracyjnych w aspekcie społecznych oczekiwań jako wyraz jakości zarządzania kadrami Wstęp Pełne zaangażowanie pracowników jako wyzwanie zarządzania współczesnymi organizacjami Opis zastosowanej metody diagnozowania systemowej luki zaangażowania urzędników w działanie instytucji administracyjnych Ocena systemowej luki zaangażowania pracowników w działanie badanych instytucji administracji publicznej Zakończenie Marian Mroziewski, Andrzej Józef Kozłowski IV. Czynniki i procesy zarządzania kosztami działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji Wstęp Środowisko i determinanty kluczowych działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji Logistyka organizacji i szczegółowe procesy działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji Analiza i rachunek kosztów działań logistycznych w jednostkach organizacyjnych Policji Procesy zarządzania kosztami działań logistycznych Zakończenie Andrzej Józef Kozłowski, Marian Mroziewski V. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a zadłużenie samorządów terytorialnych Warmii i Mazur z perspektywy zasad zarządzania finansami w instytucjach publicznych Wstęp Samorząd terytorialny w systemie zarządzania finansami publicznymi Wykorzystanie przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego funduszy UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w latach 2007-2013 Wskaźnik zadłużenia Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2013-2014 Udział funduszy unijnych w dochodach jednostek samorządu terytorialnego Polski i województwa warmińsko-mazurskiego Zakończenie Andrzej Józef Kozłowski, Marian Mroziewski VI. Sprawiedliwość podatkowa jako kategoria zarządzania finansami publicznymi w sferze dochodów z podatku od nieruchomości Wstęp Podatek od nieruchomości - wymiar formalnoprawny Założenia metodyczne badań oraz wyniki badań empirycznych Zidentyfikowana funkcjonalność podatku od nieruchomości a sprawiedliwość podatkowa Zakończenie Podsumowanie Bibliografia Noty biograficzne

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj