ebook Zarządzanie w mediach - Tadeusz Kowalski

Zarządzanie w mediach

W książce omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty strategicznego zarządzania firmami medialnymi i rozrywką. Dynamiczne zmiany i związane z nimi nowe wyzwania rynkowe wymagają od mediów długookresowego planowania oraz przewidywania trendów. Autor podejmuje tak istotne zagadnienia jak: zarządzanie zmianą w firmach medialnych, analiza procesu podejmowania decyzji i ich rodzaje, kształtowanie portfolio firm medialnych, opracowanie planów finansowych i budżetów, decyzje dotyczące inwestycji, marketing mediów i koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej, wizja przyszłości mediów i rozrywki oraz kierunków rozwoju poszczególnych ich rodzajów. W opracowaniu przedstawiono również specyfikę mediów i przemysłów medialnych w stosunku do innych obszarów praktyk biznesowych i rynkowych. Informacje te zostały wzbogacone licznymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki firm globalnych i krajowych. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona zarówno dla osób zarządzających firmami medialnymi o różnym stopniu zorganizowania, od wielkich korporacji po małe innowacyjne przedsięwzięcia, jak i dla studentów, pracowników naukowych, badaczy i wszystkich osób interesujących się kulturą, komunikowaniem i mediami. Szczególnym wymiarem problemów, z jakimi mają do czynienia media, jest - związane z ich naturą - połączenie elementów twórczych, kreatywnych z wymogami biznesu, ekonomicznej racjonalności i efektywności. Zasadniczym celem tej książki jest zwrócenie uwagi na najważniejsze w opinii autora elementy i aspekty zarządzania mediami w burzliwych czasach znaczących przemian. Fragment Wstępu